Hylanders Geo-Byrå AB

Hylanders Geo-Byrå AB (HGB) är ett etablerat konsultföretag
med kompetens inom mark- och miljöteknik. 

HGB med bas i Norrköping har verkat sedan 1960 och med sitt
nuvarande namn sedan 1971.