REFERENSER

Geoteknik, stabilitetsutredningar etc.

2020,  Agetomta, Norrköping. Geoteknisk undersökning villa- och radhusbebyggelse
          Bossgård 17:1. Geoteknisk undersökning översikt     
          Bråta hagar, Borensberg. Geoteknisk undersökning översikt PM MUR
          Borg 20:14-20:16, Norrköping. Geoteknisk undersökning villabebyggelse
          Borensberg, Motala. Geoteknisk undersökning va-ledningar
          Söderköping 3:15, Geoteknisk undersökning bostadshus

2019,  SYVAB, Mörkö. Hydrogeoteknisk undersökning     
          RUSTA, Händelö, Norrköping. Geoteknisk undersökning industilager PM MUR
          Åby 14:12, Ödeshög. Geoteknisk undersökning Mc Donalds-restaurang PM MUR
          Lekbrodern, Vadstena. Geoteknisk undersökning översikt PM MUR
          Lundby, Mjölby. Geoteknisk undersökning industriinfartsväg
          Vadstena 4:44, Vadstena. Geoteknisk undersökning översikt PM MUR
          Tuddarps avfallsanläggning, Motala. Geoteknisk undersökning stabilitet PM MUR
          Fargo 5, Nyköping. Geoteknisk undersökning industriianläggning
          Germania 10, Djursholm. Geoteknisk undersökning bostadshus

2018,  Östra Eneby 2:28, Rist, Norrköping. Geoteknisk undersökning – bostadshus
          Bönsta, Nyköping Geoteknisk undersökning stabilitet väg
          Vida, Nyköping. Geoteknisk undersökning – industri
          Bäverstigen, Katrineholm. Geoteknisk undersökning – bostadshus
          Fjälla 1:63, Linköping. Geoteknisk undersökning – bostadshus
          Glasskärvan, Linköping. Geoteknisk undersökning – industri
          Kungs Starby 2:1, Vadstena. Geoteknisk undersökning för industriändamål MUR, PM
          Spolaren 4, Norrköping. Geoteknisk undersökning för industri
          Göta kanal , Sjöbacka bro – Ruda bro, Linköping. Geoteknisk undersökning stabilitet
          Mörkö. Geoteknisk undersökning va-anläggning
          Borg 11:34 – racketstadion i Norrköping. Geoteknisk undersökning sporthall
          Varamon, Motala. Stabilitetsundersökning mot Delfinvägen

2017,  Lärkan, Norrköping. Geoteknisk undersökning – sättningsuppföljning. MUR, PM
          Lagersberg 1:6, Eskilkstuna. Geoteknisk undersökning – industri      
          Siken, Katrineholm. Geoteknisk undersökning – flerfamiljshus
          Magnetjärnet, Linköping. Geoteknisk undersökning – industri
          Del av Vadstena 4:44, Vadstena. Geoteknisk undersökning för förskola MUR, PM
          Masmo, Solhagaparken, Huddinge. Geoteknisk undersökning
          Varamon, Motala. Geoteknisk undersökning för detaljplan MUR, PM
          Alen, Katrineholm. Geoteknisk undersökning - småhusbebyggelse
          Vadstena 3:2, Vadstena. Geoteknisk undersökning för bostadsbebyggelse MUR, PM
          Langsgatan, Eskilstuna. Geoteknisk undersökning va-ledning
          Vinbäcken och Brattberget, Arboga. Geoteknisk undersökning bostäder

2016,  Koggen, Nyköping. Geoteknisk undersökning – 4 lamellhus och 3 punkthus. MUR, PM
          Norr om Gärsnäs, Katrineholm. Geoteknisk och hydrogeologisk undersökning – översikt
          Offerby, Motala. Geoteknisk och hydrogeologisk undersökning – översikt
          Sundbyvik 6.2, Kvicksund. Geoteknisk undersökning – tillbyggnad industri
           Vargbrogärdet, Gusum. Stabilitetsutredning
          Risängen 5:30, Norrköping. Geoteknisk undersökning – nybyggnad industri

2015,  Blåvingenn, Katrineholm. Geoteknisk undersökning – översikt
          Tessin, Nyköping. Geoteknisk undersökning – grundvattenutredning     
          Kallhäll, Järfälla. Geoteknisk undersökning – översikt
          Krusenhov 2:8, Norrköping. Geoteknisk undersökning – sopplattform, körväg
          Knorran, Katrineholm. Hydrogeologisk utredning
          Laxne-Gnesta. Geoteknisk undersökning – överföringsledning

2014,  Kv. Plinten 13 och 14, Norrköping. Geoteknisk undersökning – nybyggnad av industrier
          Svartån, Mjölby. Geoteknisk undersökning – nybyggnad pumpanläggning     
          Iglon, Kåparp, Linköping. Geoteknisk undersökning – nybyggnad tank och tvätthall
          SAAB, Linköping. Geoteknisk undersökning – nybyggnad tunnelramp
          Åkroken, Nyköping. Geoteknisk undersökning – översikt, MUR, PM
          Eksund, Norrköping. Geoteknisk undersökning – översikt ställverk
          Stigtomta, Nyköping. Geoteknisk undersökning – översikt

2013,  Jacobsbergs Säteri, Gnesta kommun. Geoteknisk undersökning – stabilitetsutredning
          Solhagaskolan, Linköping. Geoteknisk undersökning     
          Krusenhov 2:8, Norrköping. Geoteknisk undersökning – tillbyggnad av industri
          Åbymoskolan, Norrköping. Geoteknisk undersökning
          Spårvägen, Norrköping. Geoteknisk undersökning – nybyggnad slip- och lackverkstad

2012,  Åbymoskolan, Norrköping – geoteknisk undersökning skolbyggnad
          Aspängen, Norrköping - geoteknisk undersökning flerbostadshus     
          SAPA profiler. Geotekniska undersökningar, packningskontroller
          Mejeristen, Söderköping – geoteknisk undersökning industri
          Cisternen, Katrineholm. Geoteknisk undersökning traversfundament   
          Katedralen, Lambohov, Linköping. Geoteknisk undersökning.       
          Utmålet, Nyköping. Geoteknisk undersökning industribyggnad.

2011,  SAPA profiler – geoteknisk undersökning tillbyggnad industri
          Spårvägen 3, Norrköping - geoteknisk undersökning spårhallar     
          Argumentet 1, Linköping - geoteknisk undersökning industri. Botrygg AB
          Tennisparken, Vingåker – geoteknisk undersökning översikt
          Drothem Broby 1:8. Stabilitetsutredning.      
          Kullbergska sjukhuset, Katrineholm. Geoteknisk undersökning.       
          Isglassen, Lambohov, Linköping. Geoteknisk undersökning bostadshus.
          Norra kyrkogården, Norrköping. Geoteknisk undersökning.   

2010, Butängen 2:1, Norrköping – geoteknisk undersökning     
          Agroetanolfabriken, Norrköping - geoteknisk undersökning. Structor Östergötland     
          Tindered 2.6, Helgenäs - geoteknisk undersökning. Västerviks kommun.
          Lärdomsljuset 4, Mjölby – geoteknisk undersökning bostadshus
          Högåsens skyddsområde, Nyköping. Geoteknisk undersökning. Structor i Nyköping AB     
          Agroetanolfabriken, norrköping. Geoteknisk undersökning.       
          Storängen 1, Söderköping. Geoteknisk undersökning bostadshus.
          Fall 1:26, Mantorp. Geoteknisk undersökning industri.     
          Del av Borg 11.2, Kneippen Syd – geoteknisk undersökning
          Föraren 1, Norrköping – geoteknisk undersökning tillbyggnad industri
          Depå Västerås – geoteknisk undersökning tankar
          Fiskarna 5, Skönberga Husby – geoteknisk undersökning industri

2009,  Butängen 2:1, Norrköping – geoteknisk undersökning, Banverket        
          Bergs slussar, Linköping – geoteknisk undersökning. AB Götakanalbolag 
          Ekensberg detaljplan, Nyköping – geoteknisk undersökning 
          Vrena by, Nyköping – geoteknisk undersökning. Structor i Nyköping AB     
          Industrigatan Åtvidaberg – geoteknisk undersökning. Åtvidaberg Vatten     
          Kungshagen 1:26, Nyköping – geoteknisk undersökning    
          Stensätter 1:252, Linköping – geoteknisk undersökning    
          Korslöt, Vagnhärad, Trosa – geoteknisk undersökning
          Asken 2, Norrköping – geoteknisk undersökning
          Stjärnholm 5:195, Oxelösund – geoteknisk undersökning
          Händelö 2:1, Norrköping – geoteknisk undersökning. Norrköpings Hamn & Stuveri AB

2008,  Arnö, Nyköping - geoteknisk undersökning. Structor
          Göta kanal, söderköping. Geoteknisk undersökning / stabiitetsutredning. Göta kanalbolag

2007, Sweco Energuide, Svärtinge, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning för kraftledningsstolpar.

2007, Västerviks kommun, Västervik 5:2, 5:14, 5:16. Geoteknisk översikt.

2006, Norrköpings kommun, Kv. Krogen, Norrköping. Geoteknisk undersökning för kvarter i innerstad. Miljöteknisk markundersökning med PID-mätningar och screeninganalyser.

2005, Eltel Networks, Ingelsta industriområde. Geoteknisk undersökning för elstolpar.

2005, EkoPerspektiv AB, Tjustbanan km 41+9751, Åtvidaberg. Geoteknisk undersökning. PM rördrivning under SJ.

2004, IBI Sverige AB, Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Miljöteknisk markundersökning.

2004, Norrköpings kommun, Händelö 2:40 m.fl., Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc.

2004, Valdemarsviks kommun, Grännes, Valdemarsviks kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Stabilitetsutredning.

2003, PEAB Sverige AB, Kv. Höjden 15, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till ombyggnad etc.

2002, Stadspartner AB. Ljungsbroravinen, Linköpings kommun. Geoteknisk undersökning med hänsyn till stabilitet för planerad damm etc.

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Butängen 1:1 (del av kv. Alholmen), Slottshagen, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning för stabilitetsförhållanden etc.

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Humpegårdsområdet, Norrköping. Geoteknisk undersökning samt inför detaljplanearbete ge synpunkter på lämplig grundläggning av byggnader med hänsyn till sättningar från hus och eventuella uppfyllningar etc.

2001, Vägverket, Svärtinge, stabilitetsutredning.

2000, Göta kanalbolag, Mem skred kajkonstruktion.

2000, Skanska, Fiskekajen, Valdemarsvik.

2000, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

2000, Linköpings kommun, Holmenområdet. Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

2000, Linköpings kommun, Hackeforsdiket Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

1999, Fastighetsbolaget Duvkullen, Vårgård, Linköpings kommun Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys mot Stångån för planerad bostadsbyggnation.

1997-98, Banverket, Vagnhärad stationsområde. Utredning av stabilitetsförhållandena för befintlig järnvägsbank mot Trosaån i Vagnhärad 9705-9706 i samband med det stora skredet. Stabilitetsutredningen pågår fortfarande.

1997, Tekniska kontoret, Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys med anledning av markrörelser å Stora Solskina.

1997, Norrköping Miljö o Energi AB, Geoteknisk undersökning för bränsleberedningsanläggning på kommunala sopdeponin Häradsudden.

1995 ,Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för planerade dammar å Hamra.

1995-97, Norrköpings kommunala Renhållning AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys samt projektering av lak- och dräneringsvattenanläggning å kommunens sopdeponi Häradsudden. Utredning av lakvattnets rörelse söderut mot Borlejasjön.

1994, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

1992, Norrköpings kommun Renhållning AB, Geoteknisk undersökning för byggnader och omlastningsplatser.

1992, Norrköpings Kraft AB, Förprojektering och geohydrologisk undersökning för kolaskedeponi Händelö.

1991, Materialmännen Västervik, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för industritomt Gamleby.

1991, Norrköpings kommun, Geoteknisk och geohydrologisk undersökning stabilitetsanalys Yxbacken för planerad utbyggnad.

1991, Sune Eriksson AB, Norrköping, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser för industritomt.

1986, Söderköpings kommun, Hjelmsborgstippen. Stabilitetsundersökning efter markbrott i samband med utfyllnad.

1985, Söderköpings kommun, Grund- och stabilitetsundersökning för kommunförråd.

1984-93, Norrköpings Kraft AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser samt dagvattenprojekteringför kolaskedeponi å kv. Remmaren, Händelö.

1984, Söderköpings kommun, Komunala sopdeponin Hjelmsborgstippen. Geoteknisk undersökning och stabilitetsundersökning för dagvattenledning.

1983, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning Ågatan-Storån.

1981, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning för industriområde Hamra.
 

Miljö-geoteknik

2019 Telegrafen, Motala. Miljögeoteknisk undersökning

2019 Regulatorn 4, Norrköping. Miljögeoteknisk markundersökning

2019 Atteviks, Jönköping. Miljögeoteknisk undersökning

2018 Kloret 2, Norrköping. Miljögeoteknisk markundersökning

2018 Glasskärvan, Linköping. Miljögeoteknisk undersökning

2018 Tannefors 1:1, Linköping. Miljögeoteknisk markundersökning

2018 Billerud/Korsnäs, Skärblacka, Norrköping. Miljöteknisk markundersökning

2017 Sjömansängs avfallsanläggning, Finspång. Miljögeoteknisk undersökning

2017 Enstaberga 1:2, Nyköping. Miljöteknisk markundersökning

2016 Björshults avfallsanläggning, Nyköping. Miljögeoteknisk undersökning

2015 Mariefred. Miljögeoteknisk undersökning

2015 Hävla, Finspång. Miljögeoteknisk markundersökning fabriksområde handlingsplan

2015 Yxviken, Finspång. Miljöteknisk markundersökning

2015 Sjömansängs återvinningsanläggning, Finspång. Miljöteknisk markundersökning

2015 Oppundavägen, Katrineholm. Miljöteknisk markundersökning

2014 Ekenäsverkstaden, Motala. Miljöteknisk undersökning.3 etapper

2014 Buskhyttan, Nyköping. Miljöteknisk markundersökning

2014 Östra Tessin, Nyköping. Miljöteknisk markundersökning

2013 Ekenäsverkstaden, Motala. Miljöteknisk undersökning.

2013 Hävla, Finspång. Miljöteknisk markundersökning i skogsmark.

2013 Kv. Brädgården, Nyköping. Miljöteknisk markundersökning.

2013 Hävla, Finspång. Miljöteknisk markundersökning fabriksområde.

2013 Selen, Norrköping. Miljöteknisk markundersökning.

2013 Magasinet, Linköping. Miljöteknisk markundersökning.

2012 Aspängen, Norrköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2012 Åbymoskolan, Norrköping. Miljöteknisk markundersökning.

2012 Tysslinge, Södertälje. Miljöteknisk markundersökning.

2012 Högåsens vattenskyddsområde. Miljögeoteknisk markundersökning.

2011 SSAB, Oxelösund. Miljögeoteknisk undersökning.

2011 Södertälje hamnstation. Miljögeoteknisk undersökning.

2011 SAPA profiler, Finspång. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Spårbyte och ballastrening Strångsjö - Simonstorp. Mljögeoteknisk undersökning.

2010 Falerum. Miljöprovtagning.

2010 Stohagen 7, Norrköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Hävla 3-1, Finspång. Miljögeoteknisk utredning.

2010 Brageskolan, Danderyd. Miljöteknisk markundersökning.

2010 SAPA profler. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Stohagsgatan, Norrköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2010 Högåsens vattenskyddsområde. Miljögeoteknisk undersökning. 

2009 Hävla 3:1, Finspångs kommun.Miljöteknisk markundersökning

2009 Nationaldagen 3, Linköpings kommun. Miljöundersökning

2009 Lönsboda. Miljöprovtagning

2009 Norrköping Depå, Hanholmsgatan. Miljöprovtagning

2008 Östgötafrakt, Mjölby. Miljögeoteknisk undersökning.

2008 Smålandsstenar - Miljöprovtagning

2008 Industrigatan 11 och 13, Linköping. Miljögeoteknisk undersökning.

2007 Miljöundersökning - Gåsåker 2:6, Arkösund - Kv. Krogen, Norrköping.

2006 Miljöundersökning - Glasstaven 2, Linköping - Slottshagen 2:1, Norrköping - Slottshagen 2:9, Norrköping.

2006 Norrköpings kommun, Kv. Krogen, Norrköping. Geoteknisk undersökning för kvarter i innerstad. Miljöteknisk markundersökning med PID-mätningar och screeninganalyser.

2005, Miljöteknisk undersökning Sune Eriksson AB, Norrköpings kommun. Undersökningen av petroleumprodukter och tungmetaller i jord. Miljö-provtagningar och PID-analyser 05.06.

2005, Eltel Networks, Ingelsta industriområde. Geoteknisk undersökning för elstolpar.

2005, EkoPerspektiv AB, Tjustbanan km 41+9751, Åtvidaberg. Geoteknisk undersökning. PM rördrivning under SJ.

2004, Miljöteknisk undersökning och sanering Norsk Hydro Olje AB: Kv. Veden, Norrköpings kommun. Undersökningen av petroleumprodukter och tungmetaller i jord. PID-analyser 04.06 - 04.10.

2004, Miljöteknisk undersökning: Händelö 2:40 m.fl., Norrköpings kommun. Undersökningen av med screening-analyser för i jord 04.05 - 04.08.

2004, IBI Sverige AB, Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Miljöteknisk markundersökning.

2004, Norrköpings kommun, Händelö 2:40 m.fl., Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc.

2004, Valdemarsviks kommun, Grännes, Valdemarsviks kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till nybyggnad etc. Stabilitetsutredning.

2003, Miljöteknisk undersökning:kv. Navbandet 1, Linköpings kommun. Hackefors poslinsfabrik. Undersökningen av petroleumprodukter och tungmetaller i jord och betong. 03.10 - 03.12.

2003, Miljöteknisk undersökning: Slottshagen 2:9, Norrköpings kommun. Hydro Agri AB
Undersökningen av eventuell förorening av syra. 03.01 - 03.02

2003 Miljöteknisk undersökning: Händelö 2:4, Norrköpings kommun. Lantmännen
Undersökningen av eventuell förorening mht petroleumprodukter.

2003, PEAB Sverige AB, Kv. Höjden 15, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning. Klargöra de geotekniska förhållandena samt ge rekommendationer för grundläggning med hänsyn till ombyggnad etc.

2002, Stadspartner AB. Ljungsbroravinen, Linköpings kommun. Geoteknisk undersökning med hänsyn till stabilitet för planerad damm etc.

2001, Miljöteknisk undersökning: Nedlagda bensinstationer i Norrköpings och Linköpings kommun. Envipro Miljöteknik AB

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Butängen 1:1 (del av kv. Alholmen), Slottshagen, Norrköpings kommun. Geoteknisk undersökning för stabilitetsförhållanden etc.

2001, Tekniska kontoret, Mark & exploateringskontoret, Norrköpings kommun. Humpegårdsområdet, Norrköping. Geoteknisk undersökning samt inför detaljplanearbete ge synpunkter på lämplig grundläggning av byggnader med hänsyn till sättningar från hus och eventuella uppfyllningar etc.

2001, Vägverket, Svärtinge, stabilitetsutredning.

2000, Miljöteknisk undersökning Aneby, Motala. Golders.
Miljögeoteknik

2000, Göta kanalbolag, Mem skred kajkonstruktion.

2000, Skanska, Fiskekajen, Valdemarsvik.

2000, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

2000, Linköpings kommun, Holmenområdet. Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

2000, Linköpings kommun, Hackeforsdiket Geoteknisk undersökning för järnväg och stabilitetsanalys mot planerade dammar.

1999, Fastighetsbolaget Duvkullen, Vårgård, Linköpings kommun Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys mot Stångån för planerad bostadsbyggnation.

1997-98, Banverket, Vagnhärad stationsområde. Utredning av stabilitetsförhållandena för befintlig järnvägsbank mot Trosaån i Vagnhärad 9705-9706 i samband med det stora skredet. Stabilitetsutredningen pågår fortfarande.

1997, Tekniska kontoret, Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys med anledning av markrörelser å Stora Solskina.

1997, Norrköping Miljö o Energi AB, Geoteknisk undersökning för bränsleberedningsanläggning på kommunala sopdeponin Häradsudden.

1995 ,Söderköpings kommun, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för planerade dammar å Hamra.

1995-97, Norrköpings kommunala Renhållning AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys samt projektering av lak- och dräneringsvattenanläggning å kommunens sopdeponi Häradsudden. Utredning av lakvattnets rörelse söderut mot Borlejasjön.

1994, Göta Kanal AB, Stabilitetsundersökning för kanalen vid Söderköping.

1992, Norrköpings kommun Renhållning AB, Geoteknisk undersökning för byggnader och omlastningsplatser.

1992, Norrköpings Kraft AB, Förprojektering och geohydrologisk undersökning för kolaskedeponi Händelö.

1991, Materialmännen Västervik, Geoteknisk undersökning och stabilitetsanalys för industritomt Gamleby.

1991, Norrköpings kommun, Geoteknisk och geohydrologisk undersökning stabilitetsanalys Yxbacken för planerad utbyggnad.

1991, Sune Eriksson AB, Norrköping, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser för industritomt.

1986, Söderköpings kommun, Hjelmsborgstippen. Stabilitetsundersökning efter markbrott i samband med utfyllnad.

1985, Söderköpings kommun, Grund- och stabilitetsundersökning för kommunförråd.

1984-93, Norrköpings Kraft AB, Geoteknisk undersökning och stabilitetsbetraktelser samt dagvattenprojekteringför kolaskedeponi å kv. Remmaren, Händelö.

1984, Söderköpings kommun, Komunala sopdeponin Hjelmsborgstippen. Geoteknisk undersökning och stabilitetsundersökning för dagvattenledning.

1983, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning Ågatan-Storån.

1981, Söderköpings kommun, Stabilitetsundersökning för industriområde Hamra.


Geoteknik bro/järnväg/väg:

Tjustbanan bandel 845 Bjärka säby - Västervik. stångådalsbanan bandel 841. Tillståndsbedömning dagvattentrummor, geotekniska undersökningar. 2010-2012.

Spårbyte och ballastrening Strångsjö - Simonstorp 2010 09-11.

Hjo - geoteknisk utredning dagvattentrumor 2010 07-08.

Bytespunkt Svanhagen - geoteknisk utredning - bygghandling. 2010 05-06.

Rördrivning för elkablar Vattenfall under järnvägen i Flen 2010 03-04.

Geoteknik för rördrivning under järnvägen Flen km 62+849. 2010-04.

Tjustbanan bandel 845 Bjärka Säby – Västervik. Tillståndsbedömning 214 dagvattentrummor. Juli 2009 – juni 2010.

Västra stambanan bandel 414 Gnesta - Katrineholm km 73 – 13. Projektering och stabilitetsutredning trummor. maj 2009 – dec 2009.

Finspångsbanan bandel 563. Projekteringsuppdrag Va-frågor. Geoteknik rördrivning. 0803 – 0805

Mälarbanan km 125 Dingtuna. Projekteringsuppdrag VA. Mar 2007 – apr 2007.

Västra stambanan km 54 Mölnbo. Projekteringsuppdrag VA. Feb 2007 – mar 2007.

Stångådalsbanan km 57 Kisa. Projekteringsuppdrag VA, tillståndsbedömning. 0611 - 0612

Södra Stambanan. Sträckan Okna – Mjölby. Km 195 – 261. Beskrivning, besiktning, kartering trummor med åtgärder. 05.06 – 06.01.

Tjustbanan Bandel 845, 58+720 – 59+510. Falerum. Programhandling geoteknik. 05.03 – 05.05.

Stax 25. Borlänge – Falun – Storvik – Bollnäs. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. 03.05-03.07.

Stax 25. Väst-Södermanlandsbanan delen Nyköping – Flen. Stabilitetsberäkningar, fält-, rit- och laboratoriearbeten. 0104-0107, 0203.

Stax 25. Väst-Södermanlandsbanan delen Oxelösund – Nyköping. Stabilitetsberäkningar fält- och laboratoriearbeten. 0102-0104.

Riskanalys för dräneringsåtgärder bansträckan Kolmåden – Åby km 101++50 – 104+564. 0102-0103.
Stax 25 ton. Rekarne – Kolbäck. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt uppritning 0003-0004.

Stax 25 ton Tillberga – Västerås Norra km 101+000 – 105+700 m.fl. sträckor. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, stabilitetsberäkningar samt ritarbeten. 00.03-0008.

Järnvägsbro över väg vid Staffansbo, km 157+452. Bandelen Sala-Avesta/Krylbo. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik (BGeo). 9909.

Kinnekullebanan, delen Gårdsjö – Mariestad, Hova Mosse, km 2+300 - 2+900, Lättklinkerförstärkning. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik (BGeo). 9906.

Stax 25 ton Rekarne – Kolbäck. Borgåsund –Kolbäck. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt stabilitetsberäkningar. 9812-0003.

Järnvägsbro över Seglingsbergsbäcken, km 133+659,3 bansträckan Ramnäs - Seglingsberg. Byggnadsteknisk Beskrivning, Geoteknik (RGeo, BGeo) dat. 99-10-01.

Staffansbo. Järnvägsbro över enskild väg, km 157+451,5 Sala - Avesta / Krylbo. Byggnadsteknisk Beskrivning, Geoteknik (RGeo, BGeo) dat. 99-09-01.

Järnvägsbro över Gruvbäcken, km 27+553. Bandelen Tillberga - Sala. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik (BGeo). 9906.

Roslagsbanan, Nya kontaktledningsfundament delen Frösunda – Ekskogen km 34+672 - 39+011. Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik. Grundläggning av kontaktledningsfundament 1999-05-17.

Stax 25 ton. Rekarne – Kolbäck. Km 201+000 – 202+000 m.fl. sträckor. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar samt uppritning 9812-9911.

Tjustbanan, delen Åtvidabergs Bangård. Slopande av spår 2, Ny plattform. Arbetshandling mark Byggnadsteknisk Beskrivning, Geoteknik (Bgeo). 1998-10-19.

Roslagsbanan Nya kontaktledningsfundament delen Roslags Näsby – Lindholmen. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik 1998-09-04.

Stax 25 ton Västra stambanan delen Laxå – Skövde km 231+000 – 312+000. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 9801-9802.

Stax 25 Norrsten-Mjölby-Boxholm km 265+580 – 279+200. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 9712-9801.

Godsstråket genom Bergslagen, dubbelspårsutbyggnad. Delen Hallsberg - Mjölby, sträckan Åsbro - Mariedamm km 210+000 - 228+000 befintligt spår. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 9705-9709.

Utredning av stabilitetsförhållanden för bef. järnvägsbank mot Trosaån i Vagnhärad 9705 i samband med det stora skredet. 9705-0001.

Väg 210 trafikplats Bäckeby (E4) - Söderköping, delen Västra Husby - Björstad. Arbetsplan. 1995-01-31. Bygghandling. Teknisk beskrivning, Geoteknik (Tbv/geo) 1996-01-15.

Bro över Vadsbroån, TGOJ km 51+456 på bandelen Nyköping C - Flens övre. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (BGeo) 1995-07-04.

Bro över gc-väg vid Prinsgatan, Storgatan (RV 50), Motala kommun. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (Bgeo) 1995-03-01.

Godsstråket genom Bergslagen, delen Stenkullen -Motala. Dubbelspårsutbyggnad. Vägport vid Offerby, km 264+120. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (Bgeo) 1995-02-28.

Bro över Hyndevadsån, TGOJ km 97+205 på bandelen Flen - Eskilstuna. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik (Bgeo) 1995-02-13.

Permanenta konstruktioner 1994-08-26. Provisoriska konstruktioner 1994-08-26.
Gång- och cykeltunnel under järnvägen, Katrineholm Centralstation. Bygghandling (Bgeo). Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik.

Katrineholm mot Flen km 132+880 - 133+000 och km 133+260 - 133+640. Teknisk PM, Geoteknik. 1994-06-22.
Katrineholm - Norrköping km 134+480 - 134+640 spår N1 och U1. Teknisk PM, Geoteknik. 1994-06-15.
Katrineholm - Hallsberg. Teknisk PM, Geoteknik. 1994-04-27.
Katrineholm stn. Bangårdsombyggnad. Systemhandlingar.

GC-tunnel under järnvägen, Katrineholms Centralstation. Systemhandling Teknisk PM, Geoteknik. 1994-03-29.

Ny bro över Vrenaån, TGOJ km 34+898 på band Oxelösund-Valskog. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1994-03-15.

Väg 627 Ö Tollstad-Sjögestad delen Prästtorp-Sjögestad bro. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1993-12-21.

Befintlig järnvägsbank vid Harsjömossen kring km 80 på bandelen Flen-Eskilstuna. Teknisk PM, Geoteknik. 1993-10-25.

Nynäsbanan ett flertal delsträckor. Geotekniskt fältarbete och laboratoriearbeten utfört under perioden 9304-9307.

Vägbro vid Törnevalla på bandelen Åby-Linköping km 215+737 samt tillfarts- och ersättningvägar. Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1993-03-26, rev 93-06-15.

Svealandsbanan, delen Prästmista - Gorsingeholm km 9+000-12+200, 12+500-12+700 och 44+000-48+700. Geotekniskt fältarbete och laboratoriearbeten utfört vid två etapper dels 9301-9302 och dels 9304-9305.

Vägbro vid Lundby på bandelen Fiskeby-Kimstad km 197+736 jämte tillfarter, Bygghandling. Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik. 1992-11-24.

Väg E4 vägport under järnvägen vid Fyrby. Jord- bergsonderingar och bergkärnprovtagningar 9104 resp. 9111.

Väg E4 Bro över Motala ström. Geotekniska fältarbeten utförda och redovisade till Vägverket i två etapper 9012-9104 och 9203-9204.
 

.

Riskanalyser, besiktningar

2019 08-09 Lilla Ålö, Valdemarsvik. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängning.
2019 05-08 Madarvägen, Mjölby. Kontrolluppdrag i samband med sprängnings-, packnings- och schaktningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
18.12-19.03 Rothemsvägen, Mjölby. Kontrolluppdrag i samband med sprängnings-, packnings- och schaktningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2018 07-08 Hagsätter 1:61, Norrköping. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängning.
2018 05-08 Melby 3:4, Finspång. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängning.
2018 04-10 Skattegårdsgatan, Mjölby. Kontrolluppdrag i samband med sprängnings-, packnings- och schaktningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
17.10-18.10 Sjunningsfält, Mjölby. Kontrolluppdrag i samband med sprängnings-, packnings- och schaktningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2017 05-06 Kv. Siken, Katrineholm. Kontrolluppdrag i samband med pålningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2017 03-11 Bockarpsvägen, Mjölby. Kontrolluppdrag i samband med packnings- och schaktningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2016 11-12 Kolstad 2:49, Norrköping. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2016 10-11 Bocksprånget, Norrköping. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2016 07-08 Melby 3:4, Finspång. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2016 05-06 Bockhagsvägen, Grebo, Åtvidaberg. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2016 06 Dammluckan 3, Slussportens industriområde, Söderköping. Kontrolluppdrag i samband med pålningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning, vibrationsmätning och precisionsavvägning.
2015 06-07 Svärtinge 53:11, Norrköping. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2015 01 Tingstad 2:59, Norrköping. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2014 04 Flemma 1-20, Vreta Kloster, Linköping. Kontrollarbeten i samband med sprängningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
2014 01-04 Isfältet 2 och 3, Lambohov, Linköping. Kontrollarbeten i samband med pålningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning.
13.11-14.01 Kv. Spårvägen 3, Norrköping. Kontrollarbeten i samband med pålningsarbeten. Riskanalys, syneförrättning, vibrationsmätning och precisionsavvägning dubbar.
2013 11 Kv. Nässelfjärilen 8, Norrköping. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med pålningsarbeten.
2013 09 Syltvik 8:8, Valdemarsvik. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2013 01 Fyrtorp 1:150, Gryt, Valdemarsvik. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
12.12-13.05 Borggård, Finspång. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2012 11 Bdl 505 Eksund-Okna, Norrköping. Vibrationsmätning bilningsarbeten i spårmiljö.
2012 08 Katedralen, Linköping. Structor Östergötland. Vibrationsmätning.
2012 05-08 Kanalgatan, Finspång. Syneförrättning, vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten
2012 04 Aspängen, Norrköping. Vibrationsmätning i samband med packningsarbeten.
2012 01 SAPA, Finspång. Vibrationsmätning i samband med pålningsarbeten.
11.12-12.06 Borggård, Finspång. Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2011 01 Siemens – schaktning och pålning för nybyggnad. Syneförrättning och vibrationsmätning.
2010 12 Rivning badhus Finspång. Tekniska Verken. Syneförrättning och vibrationsmätning.
2010 11 Östermalmsvägen Finspång. Tekniska Verken. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2010 09 Avloppsreningsverket Valdemarsvik. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2010 02 Tureholm 2:76, Trosa. AC Berg AB. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2010 01 Lilla Gätterö 2:63, 2:5, Söderköping. Kustbyggarna i Valdemarsvik AB. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
2010 01 Butängen 2:1, Norrköping. Banverket. Mätning av vibrationer på befintlig byggnad.
2009 09-11 Borggård, Finspång. Tekniska Verken - Finspångs kommun. Syneförrättning och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbeten.
09.05–10.01 Borgsområdet, Valdemarsvik. Valdemarsviks kommun. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten för nya gator etc. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2009 03-04 Kv. Pinglan 16, Flen. Flens kommun. Kontrolluppdrag i samband med rivning. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2009 02-03 Kv. Siken, Katrineholm. Heimstaden Fastigheter i Mälardalen. Mätning av trafikaltrade vibrationer.
2008 10 Brokind 1:102, Linköping. Skanska. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2008 08-11 Kv. Apelgården 1, Norrköping. Lokalförsörjning, Norrköpings kommun c/o teknikfabriken Östergötland AB. Kontrolluppdrag i samband med pålningsarbeten. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2008 04-07 Oceangatan, Händelö, Norrköping. Tekniska kontoret, Norrköpings kommun. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten för vägarbeten. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2008 04-09 Cirkulationsplats Eneby centrum, Norrköping. Tekniska kontoret, Norrköpings kommun. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten för vägarbete. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2008 03-04 Klarabergsviadukten, Stockholm. BWIN GAMES AB. Vibrationsmätning pga rivningsarbeten.
2008 03-04 Sandåsvägen, Åby, Norrköping. Stadspartner AB. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten för va-ledning. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2008 01-02 Liljehultsvägen, Jursla, Norrköping. Stadspartner AB. Kontrolluppdrag i samband med sprängningsarbeten för va-ledning. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2007 11 Söderköping 3:65. Bygg GG AB. Vibrationsmätningar i samband med pålnings- och spängningsarbeten. 2007 10-11 Diket 12 & 13, Norrköping. Tekniska kontoret - Norrköpings kommun. Mätning av trafikalstrade vibrationer på befintliga byggnader.
07.08-08.02 Skyttevägen, Valdemarsvik. Tekniska kontoret – Valdemarsviks kommun. Kontroll uppdrag i smb med schaktarbeten för ny va.
2007 07 Golfbyn, Gryt, Valdemarsviks kommun. Väg & Byggnad Harrysson AB. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2007 05-08 Ljura Bäck, Norrköpings kommun. Structor Östergötland AB. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med packningsarbeten.
2007 04-12 Marmorbrottet 1.18, Norrköping. Svensk Inredning Viking AB. Kontrolluppdrag i smb med vibrationsalstrande entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad. Syneförrättning, vibrationsmätning etc.
2007 04-05 Glottervägen, Åby, Norrköpings kommun. AC Berg AB. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2007 03-09 Ljuragatan, Norrköping. Hifab AB. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med packningsarbeten.
2007 02-03 Råssla, Kolmården, Norrköping. Stadspartner AB. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2006 10-12 Eriksvik, Söderköping. ED Bygg AB. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med spräningsarbeten.
2006 E22 – Ljura, Norrköping. Tekniska kontoret - Norrköpings kommun. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med packningsarbeten etc.
2006 01-10 Söderleden etapp 2, Norrköping. Tekniska kontoret – Norrköpings kommun. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2005, E4 / Söderleden – Kneippen, Norrköpings kommun. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2005, Kv. Almen och Aspen, Söderköping. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med schaktningsarbeten.
2005, Hälleforsnäs, Flens kommun. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2004, Ekholmen Linköping, Stadspartner AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2004, LIDL, Katrineholm, Göran Almroth´s Byggnads AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2003, Söderleden, Norrköping. NCC AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2003, Finspångs värmeverk tillbyggnad samt utbyggnad av fjärrvärme i Viggestorp och Östermalm, Finspångs kommun. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten.
2003, Kv. Borraren, Norrköpings kommun. AN Byggkonsult. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med rivningsarbeten.
2003, Torönsborg 2:15, Söderköping. Syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med sprängningsarbeten för va-utbyggnad.
2003, Fyrudden, Valdemarsviks kommun. Gatukontoret, Valdemarsviks kommun.
2002, Kv. Konstantinopel, Norrköpings kommun. NCC AB. Riskanalys, syneförrättningar och vibrationsmätningar i samband med pålningsarbeten.
2001, Banverket: Södra stambanan delen Nyköping – Åby, sträckan Kolmåden – Åby km 101+050 – 104+564. Dränering av glacismurar.
1996, Banverket: Hallsberg – Mjölby, riskanalys, vibrationsmätning etc.
1984-2003, Riskanalyser, besiktningar, vibrationsmätningar. En mångfald objekt med beställare av statliga verk, kommuner, entreprenadföretag etc.

Företag

Anticimex
Atkins Sverige AB
Banverket
Däldehög AB
Eltelnetworks
Envipro AB
Golders
Göta Kanalbolag
HSB
Hyresbostäder
Malmstaden
Melander Bygg AB
NCC
Nodra
Skanska
SL
Stadspartner AB
Ståhl AB
Structor
Sweco energuide
Sydkraft Gas AB
PEAB
Ragn-Sells
Ramunderstaden
RGS90
Riksbyggen
SEFAB
Trafikverket
Vägverket
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Kommuner

Finspång
Flen
Katrineholm
Linköping
Motala
Mjölby
Norrköping
Nyköping
Oskarshamn
Oxelösund
Söderköping
Vadstena
Valdemarsvik
Vimmerby
Vingåker
Västervik
Åtvidaberg
Ödeshög