Om HGB

Hylanders Geo-Byrå AB (HGB) är ett teknikkonsultföretag som erbjuder helhetslösningar inom byggande, infrastruktur, industri, energi, vatten och miljö med bas i Norrköping. Geotekniska tjänster och samhällsbyggnadsplanering är vår huvudinriktning med kompetens, säkerhet och ekonomi som vår grundfilosofi.

HGB startades redan 1971 efter en ombildning av dåvarande Borrarlaget som verkade sedan 1960. HGB är ett helt fristående företag som utför tjänster åt stat, kommuner, företag, institutioner, enskilda etc. Fältutrustning, mångårig erfarenhet och kännedom om grundförhållandena inom regionen är väsentliga inslag i vår verksamhet. HGB tillhandahåller ett flertal tjänster inom området mark/miljö.

Affärsidé

HGB:s affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster inom mark- och anläggningssidan med stor flexibilitet och hög teknisk kompetens. Vi genomför kundanpas­sade uppdrag och kombinerar praktisk erfarenhet med teoretiska kunskaper i vår verksamhet.

Tillsammans med våra kunder kan vi utveckla och skapa konkurrenskraftiga och produktions­anpassade geo-konstruktioner. Det är ett grundkrav för HGB att kvalitetssäkra och erbjuda kostnadskontroll i varje projekt.

Vi utför konsultarbete åt såväl slutkunder som entreprenörer med korta beslutsprocesser. Med tillgång av egen fält-verksamhet och eget geo-laboratorium har vi möjlighet att påskynda pro­jekteringsprocessen.

Medlemskap

HGB är prekvalificerad i TRANSQ och har medlemskap i SGF, SVR och SBR.